Chi tiết câu hỏi

Khi trộn bê tông, người ta trộn các vật liệu với tỉ lệ phần trăm trong biểu đồ bên dưới. Hỏi để trộn 2 tấn bê tông thì cần khối lượng cát là bao nhiêu?

280

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6