Chi tiết câu hỏi

Khi trộn bê tông, người ta trộn các vật liệu với tỉ lệ phần trăm trong biểu đồ bên dưới. Hỏi để trộn 5 tạ bê tông thì cần khối lượng đá là bao nhiêu?

222

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6