Chi tiết câu hỏi

Trong một cuộc điều tra dân số ở 800 hộ dân, người ta thấy có 40 hộ dân có từ 3 con trở lên, 240 hộ dân chỉ có 1 con, còn lại là các hộ dân chỉ có 2 con. Hỏi số hộ dân có không quá 2 con chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số hộ dân được điều tra?

271

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6