Chi tiết câu hỏi

Một đội công nhân sửa một quãng đường AB trong 3 ngày thì xong. Ngày thứ nhất, đội đó sửa được $\frac{2}{5}$ quãng đường AB. Ngày thứ hai, đội đó sửa được $\frac{2}{3}$ quãng đường còn lại. Tính tỉ số phần trăm đoạn đường đội đó sửa được trong ngày thứ ba so với quãng đường AB.

279

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6