Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác MNP có $\widehat {MNP} = 100^\circ $. Gọi Mx là tia đối của tia MP, $\widehat {NMx} = 135^\circ $; Py là tia đối của tia PN, $\widehat {MPy} = 145^\circ $. Tính tổng số đo các góc trong tam giác MNP.

282

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6