Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC trong hình bên dưới có số đo ba góc đều bằng nhau. Tìm số đo góc A của tam giác ABC, biết Cy là tia đối của tia CB và $\widehat {ACy} = 120^\circ $.

341

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6