Chi tiết câu hỏi

Tam giác ABC trong hình vẽ bên dưới có số đo các góc $\widehat A$, $\widehat B$, $\widehat C$ lần lượt là x, 2x, 3x; tia Ay là tia đối của tia AC và $\widehat {BAy} = 150^\circ $. Tính số đo góc B của tam giác ABC.

289

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6