Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC có $\widehat {CBA} = 65^\circ $, $\widehat {CAB} = 55^\circ $. Góc $\widehat {ACB}$ phụ với một góc có số đo bằng $30^\circ $. Gọi tia Cy là tia đối của tia CA. So sánh $\widehat {CBA} + \widehat {CAB}$ và $\widehat {BCy}$.

284

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6