Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC. Trên tia đối của các tia BC, CA, AB lấy tương ứng các điểm C’, A’, B’. Vẽ các đoạn thẳng A’B’, A’C’, B’C’, A’B, C’A và B’C như hình vẽ bên dưới. Không nối thêm hình, hình vẽ tạo thành có tất cả bao nhiêu tam giác?

349

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6