Chi tiết câu hỏi

Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh là 3 điểm trong số 5 điểm nói trên?

370

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6