Chi tiết câu hỏi

Cho hai đường thẳng song song. Trên một đường thẳng có 5 điểm phân biệt, trên đường thẳng còn lại có 4 điểm phân biệt (như hình vẽ). Hỏi có tất cả bao nhiêu tam giác các đỉnh là một trong 9 điểm đã cho?

446

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6