Chi tiết câu hỏi

Đem một số nhân với 3, được bao nhiêu cộng với $\frac{2}{7}$ ta thu được kết quả $\frac{7}{2}$. Tìm số đó.

281

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7