Chi tiết câu hỏi

Số x thoả mãn $\frac{2}{3}:x = \frac{1}{9}.0,03$.

202

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7