Chi tiết câu hỏi

Bạn Hoa đi xe đạp điện từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 18 km/h thì hết 20 phút. Nếu vẫn quãng đường đó, Hoa muốn đi trong 15 phút thì Hoa phải đi với vận tốc trung bình bằng bao nhiêu?

287

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7