Chi tiết câu hỏi

Cho hàm số y = 3x – 5. Tìm số nguyên x nhỏ nhất để y nhận giá trị dương.

468

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7