Chi tiết câu hỏi

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(1; 2). Tìm toạ độ điểm B đối xứng với A qua tia phân giác của góc phần tư thứ nhất.

271

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7