Chi tiết câu hỏi

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(0 ; 1). Tìm toạ độ điểm B đối xứng với A qua tia phân giác của góc phần tư thứ hai.

262

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7