Chi tiết câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) = 2x + 5. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm A thuộc đồ thị hàm số đã cho và có hoành độ bằng –2 thì tung độ của A bằng bao nhiêu?

1091

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7