Chi tiết câu hỏi

Chiều rộng và chiều dài của một hình chữ nhật lần lượt là 1,5 m và 2x (m) (với x > 0,75). Viết công thức tính diện tích y (${m^2}$) của hình chữ nhật đó.

252

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7