Chi tiết câu hỏi

Tính độ dài x của đoạn thẳng AC trong hình vẽ:

183

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7