Chi tiết câu hỏi

Tính độ dài cạnh AB của tam giác vuông ABC trong hình vẽ.

208

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7