Chi tiết câu hỏi

Tính độ dài cạnh BC của tam giác vuông ABC trong hình vẽ.

189

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7