Chi tiết câu hỏi

Cho hình vẽ. Biết độ dài $HC = 15cm,$ $AC = 17cm,$ $AB = 10cm.$ Tính độ dài của đoạn BH.

186

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7