Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC cân tại A có $B{\rm{D}} \bot AC $ như hình vẽ. Tính độ dài cạnh BC.

245

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7