Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác đều ABC có AH là đường trung tuyến như hình vẽ. Tính diện tích tam giác ABC theo a.

255

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7