Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Điểm M nằm trong tam giác sao cho $AM = 2,$ $MB = 3$ và $\widehat {AMB} = {135^o}.$ Tính MC.

329

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7