Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC đều cạnh a(cm). Tính độ dài đường cao AH của tam giác.

280

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7