Chi tiết câu hỏi

Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d. Kẻ $MN \bot d\,(N \in d)$. P và Q nằm trên đường thẳng d sao cho Q nằm giữa N và P. S là điểm bất kì trên cạnh MN. So sánh SP và SQ.

179

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7