Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác nhọn ABC có $\widehat A < \widehat B$, $CH \bot AB;H \in AB$. S là điểm nằm bất kỳ trên cạnh CH. So sánh SA và SB.

185

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7