Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác cân ABC có AB = 10cm; AC = 24cm. Tính độ dài của cạnh BC.

177

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7