Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác cân ABC có AB = 12cm; BC = 25cm. Tính độ dài cạnh AC.

199

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7