Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác cân MNP, biết MN = 4cm; MP = 9cm. Tính độ dài cạnh PN.

208

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7