Chi tiết câu hỏi

Tam giác ABC có AB = 1cm; AC = 8cm, cạnh BC có độ dài là số nguyên (cm). Tính độ dài cạnh BC.

188

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7