Chi tiết câu hỏi

Tính chu vi của tam giác cân MNP, biết MN = 9cm; MP = 4cm.

290

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7