Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC với AB = 1cm; AC = 10cm. Biết tam giác ABC có tất cả các cạnh là số nguyên (cm). Tam giác ABC là tam giác gì?

257

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7