Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác cân MNP có chu vi là 18cm và NP = 4cm. Tính độ dài các cạnh còn lại của tam giác.

278

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7