Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác cân ABC biết AB = 6cm; AC = 12cm. Chu vi của tam giác ABC bằng bao nhiêu?

250

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7