Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác cân MNP có MN = 5cm; PM = 10cm. Tính chu vi của tam giác MNP.

245

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7