Chi tiết câu hỏi

Tam giác cân ABC có độ dài hai cạnh AB, BC lần lượt bằng 4cm; 10cm. Tính chu vi của tam giác đó.

272

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7