Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC có các cạnh tỉ lệ với số 3; 6; 4. Biết tổng độ dài của cạnh lớn nhất và nhỏ nhất bằng 27cm. Tính độ dài cạnh còn lại của tam giác ABC.

262

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7