Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác SRT có các cạnh tỉ lệ với số 2; 5; 6. Cạnh lớn nhất của tam giác bằng bao nhiêu nếu tổng độ dài hai cạnh còn lại bằng 56cm?

266

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7