Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác MNP có các cạnh tỉ lệ với số 3; 9; 7. Cạnh nhỏ nhất của tam giác bằng bao nhiêu nếu tổng độ dài hai cạnh còn lại bằng 48cm?

264

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7