Chi tiết câu hỏi

Cho hình sau, biết đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính bằng 10cm, AC = 12cm. Tính độ dài đoạn thẳng QH.

253

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7