Chi tiết câu hỏi

Cho hình sau, biết KS = 3cm. Nếu bán kính đường tròn ngoại tiếp $\Delta HKT$ bằng 5cm thì chu vi tam giác KOT bằng bao nhiêu?

234

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7