Chi tiết câu hỏi

Cho hình dưới đây, biết $NA \bot MP$. Đường cao kẻ từ đỉnh N có độ dài bằng bao nhiêu?

257

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7