Chi tiết câu hỏi

Cho hình bên, biết $SH \bot RT$. Diện tích tam giác $SRT$ bằng bao nhiêu?

344

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7