Chi tiết câu hỏi

Trong bài “Lòng yêu nước”, người dân Liên Xô ở mỗi vùng đều nhớ đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương mình. Đó là những vẻ đẹp nào? Nhận xét về cách chọn lọc và miêu tả những vẻ đẹp đó.

306

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6