Chi tiết câu hỏi

Trong bài Động Phong Nha, cảnh sắc của động Phong Nha được tác giả miêu tả theo trình tự nào ? Vẻ đẹp của Động khô và Động nước đã được miêu tả bằng những chi tiết nào ?

331

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6