Chi tiết câu hỏi

Hai dòng thơ “Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát/ Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông”… có những gì đặc biệt về từ ngữ ? Những nét đặc biệt ấy có tác dụng, ý nghĩa gì ?

509

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7