Chi tiết câu hỏi

Em hãy sưu tầm một số bài ca dao mở đầu bằng cụm từ “Thân em”. Những bài ca ấy thường nói về ai, về điều gì và thường giống nhau như thế nào về nghệ thuật ?

257

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7